قالب وردپرس شرکتی ممبر فیک

موضوع خاص : زکات

تعویض و یا استفاده از فطره

تعویض و یا استفاده از فطره اگر شخص فطره را کنار بگذارد، می‏تواند از آن استفاده کند و بعد به جای آن مال دیگری بگذارد؟ خیر، باید همان را که کنار گذاشته، برای فطره بدهد.

توضیحات بیشتر »