قالب وردپرس شرکتی ممبر فیک

قالب : احکام

تعویض و یا استفاده از فطره

تعویض و یا استفاده از فطره اگر شخص فطره را کنار بگذارد، می‏تواند از آن استفاده کند و بعد به جای آن مال دیگری بگذارد؟ خیر، باید همان را که کنار گذاشته، برای فطره بدهد.

توضیحات بیشتر »

مسافرت به قصد افطار

آیا مسافرت عمدی در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جایز است؟ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو اینکه براى فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است

توضیحات بیشتر »